Periodieke gift

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.
Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Eenmalige gift

U doet eenmalig een gift. Deze is niet of slechts voor een deel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen

Verjaardagsgeld doneren
Misschien bent u binnenkort jarig. Meestal horen er cadeautjes bij een verjaardag maar in plaats van cadeautjes wordt er steeds vaker een bijdrage voor een goed doel gevraagd.
Rechtstreeks doneren door een bedrag over te maken naar:
Rabobank : Stichting Mount Meru NL12RABO0304084557
of
Via ideal op deze pagina.

Steun ons met € 25


Adopteer een echoscopist

Naam*

Bedrag *