In Karatu werken we naast opleiden ook aan het opzetten van mobiele service. Er is behoefte aan deze mobiele service in de buitengebieden rond Karatu. Dit project willen we in samenwerking met de Stichting Driving Nurses opzetten.
In 2018 zijn we gestart met echografie op de mamabus in Moshi. Een gelijkend concept willen we ook in samenwerking met het Luthern ziekenhuis starten. Stichting Driving Nurses zal zorgdragen voor een 2-de mamabus , het Luthern ziekenhuis draagt zorg voor het personeel op de bus en de Stichting Mount Meru draagt zorg voor de echografie (n.l. opleiding en apparatuur) op de mamabus.