Margriet van der Weel-Roem, voorzitter

Margriet heeft gewerkt als verloskundige en verloskundig echoscopiste.

Een bezoek aan Tanzania in 2004  stond aan het begin van de Stichting Mount Meru, die ze samen met o.a. Anna Lied heeft opgericht. Uitgangspunt was dat het delen van verloskundige en echografische kennis weinig kost, maar de te  hoge moeder en kind sterfte kan doen verminderen en zijn effect behoudt voor een langere periode.

Saja Erens, secretaris

Saja is verloskundig echoscopiste en heeft een grote passie voor de moeder- en kindzorg in Subsahara Afrika. In 2018 werkte zij anderhalve maand als verloskundige in een lokaal ziekenhuis in Noord-Tanzania. Na terugkomst werd ze bestuurslid van de Stichting. Zij is vooral bezig met het onderhouden en uitbreiden van de Tanzaniaanse contacten en is actief betrokken bij het opzetten van lokale projecten. Saja is ook lid van het outreach-comité van ISUOG, de belangrijkste internationale beroepsorganisatie voor echografie in de obstetrie en gynaecologie.

Anna Lied Poelstra-Sanders, penningmeester

Anna Lied  heeft als verloskundige en als verloskundig echoscopiste gewerkt .
Ze is gehuwd en is moeder van 4 gezonde volwassen kinderen. Met heel veel plezier en voldoening heeft ze in de gezondheidszorg in Nederland gewerkt. Nu is voor haar de tijd aangebroken om met haar kennis en kunde een steentje bij te dragen voor een betere moeder- en kindzorg  in Tanzania.

Lucie Driessen, bestuurslid

Lucie heeft als verloskundige 40 jaar met veel plezier gewerkt in een academisch ziekenhuis in Nederland. Hier heeft zij een steentje bijgedragen aan de prenatale, natale en postnatale zorg. De laatste 10 jaar heeft ze als leidinggevende gewerkt en als regio-coördinator Nijmegen voor de perinatale audit.

Sinds ze met pensioen is heeft ze tijd om de stichting Mount Meru te ondersteunen in hun taak om de zorg voor moeder en kind in Tanzania te verbeteren. Ze hoopt dat het over niet al te lange tijd mogelijk is om met eigen ogen te kunnen zien waar de stichting zich voor inzet. Tot die tijd geniet ze van de enthousiaste verhalen van de bestuursleden.

Miriam Hoogendam, bestuursondersteuner

Miriam is werkzaam als verloskundige en echoscopist. Tijdens haar opleidingsperiode is zij tweemaal voor een langere periode in Ghana geweest om praktijkervaring op te doen. In 2015 heeft zij voor het TV programma ‘Ik word moeder’ een reis naar Uganda gemaakt, om daar de verschillen in moeder en kindzorg met Nederland te belichten. Door deze ervaringen heeft zij kennis opgedaan met de Afrikaanse gezondheidszorg en is zij begaan met de verloskunde in Afrika. Als algemeen bestuurslid ondersteunt zij het bestuur in de kleine en grote taken die er liggen.

Yona Kadege, bestuursondersteuner

Yona  is de lokale contactpersoon en projectcoördinator van Stichting Mount Meru. Hij werkt als verpleegkundig en farmaceutisch assistant in een lokaal ziekenhuis in Tanzania en is zeer begaan met de moeder- en kindzorg in zijn land. Hij spreekt naast Engels en Swahili vloeiend Maasai. Yona's kennis van de regio, de lokale taal- en cultuur en de Tanzaniaanse gezondheidszorg zijn onmisbaar voor het werk van onze Stichting.

Sjan de Weert, bestuursondersteuner

Sjan was 17 jaar werkzaam als verloskundige/ echoscopist en sinds 2007 geeft ze leiding aan een echocentrum waarbij het beheer van de apparatuur een onderdeel van het takenpakket is.
Nu haar samengestelde gezin minder tijd vraagt, is er tijd om betrokken te zijn bij maatschappelijk relevante projecten, waarvan Mount Meru er een van is.
Aangezien er vanuit haar baan veelvuldig contacten zijn met de leveranciers van echosystemen, ligt het voor de hand dat de aanschaf van apparatuur voor Mount Meru onder haar hoede valt.

Phons Stokkermans, webmaster

Phons is de webmaster van Stichting Mount Meru. Hij heeft de website gerealiseerd en verzorgt het beheer en onderhoud hiervan. Na ruim 32 jaar in de informatietechnologie gewerkt te hebben geniet hij al een aantal jaren van zijn vervroegd pensioen. Hierdoor heeft hij tijd om zijn kennis in te zetten als vrijwilliger zodat de stichting over een moderne en veilige website kan beschikken.