Tijdens het werkbezoek in Oktober 2018 hebben we de echoscopie opleidingsmogelijkheden voor verpleegkundigen/verloskundigen/artsen bekeken in het academisch ziekenhuis KCMC in Moshi . We hebben met de opleiders afspraken kunnen maken dat jaarlijks 6 kandidaten, door de Stichting Mount Meru geselecteerd, een opleidingsplaats kunnen krijgen.
De totale kosten voor de opleiding van 3 maanden, de huisvesting en een vierde stage maand kosten per kandidaat echoscopist 1000 euro.
In 2019 hebben inmiddels 3 kandidaten dankzij de Stichting Mount Meru een echoscopie certificaat behaald.
De werving en selectie voor nieuwe kandidaten is in volle gang.